KKK

1. Millises vormingus esitada trükifailid?

Palume salvestada trükifailid PDF-vormingus, esitada sisu ja kaas eraldi failidena ning igale lehele määrata lõikevaru ehk bleed (3-5 mm)